A program felépítése

Felelős:

Az a személy, aki vállalja a feladatot és megtiszteltetést, hogy megszervez egy imakört.
Személyes kapcsolattartása által végig segíti, evangelizálja a résztvevő személyeket, családokat.
A felelős segít egy igeoltár kialakításában, az imák megfelelő elvégzésében és gondoskodik az apostoli munka folyamatosságáról.

Résztvevő személyek, családok

Olyan katolikus hívek, családok, akik örömmel fogadják otthonukban a Vándor Evangéliumot egy hónapban három napra, és megígérik, hogy imádkoznak a Városmisszió céljaiért:
Elsősorban a Krisztussal való kapcsolat és a plébániai élet megújulásáért, a hivatásokért, a Pápáért, a családokért és az Egyházért.
Törekszenek, hogy idővel ők is felelősökké váljanak, és így egyre többen befogadják a Vándor Evangéliumot, mind szorosabban kapcsolódjanak be az Egyház életébe, és ezáltal egyetlen imában forrjunk egybe.

1. Hívj meg kilenc családot, hogy befogadják a Vándor Evangéliumot egy hónapban három napra.

2. Jelentkezz a Vándor Evangélium program szervezőinél, Szőnyi Eszternél vagy N. Probáld Katalinnál az  info@misssiochristi.hu e-mail címen vagy munkaidőben a 06-1/877-4801 számon (üzenetrögzítős).  A szervezők ellátnak a szükséges tájékoztatással és eszközökkel.

3. Mint a Vándor Evangélium program felelőse, az lesz a feladatod, hogy megszervezd az imakör családjai közötti kapcsolattartást.


 
Feliratkozás napi elmélkedésre:
http://www.napielmelkedes.hu
Jelentkezés és információ: Tel/fax: 877-4801 (napközben)0
E-mail. info@missiochristi.hu