Megvalósítás

A megvalósítás lépcsőfokai a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálaton keresztül

1. Felelősök meghívása

A plébániák papjainak segítségével és közvetítésével megismertetjük a programot a plébániák laikus irányítóival és meghívjuk őket imakörök felelőseinek.

2. Imakörök megalakítása

A felelősök segítségével tíz tagú imacsoportok alakulnak a hívekből.
Az imakörök tagjai maguk is törekedhetnek arra, hogy újabb imacsoportok felelőseivé váljanak.

3. A felelősök közvetlen személyes kapcsolata a hívekkel

A személyes megszólítás és a folyamatos közvetlen kapcsolat lehetőséget ad a családok buzdítására, evangelizálására.

4. Igeoltár közös elkészítése

Az igeoltár bensőségessé teszi az imákat a családban, könnyebben megnyílnak a szívek és ezáltal a Szentlélek elkezdi formálni őket az Istennek való teljesebb önátadásra. Az igeoltárt akkor is megtarthatják az otthonokban, amikor nincs náluk a Vándor Evangélium, kiegészítve a család Bibliájával.

5. Rendszeres ima és Szentírás olvasás

Az imakör működése maga is egy rendszerességet jelent, hiszen minden hónapban eljut a családokhoz a Vándor Evangélium, de az igeoltárok megtartásával a mindennapi imára is nyitottabbá válhatnak a családok, egységük is erősödik. Az állandó Igeoltár kialakítása ösztönzi a híveket a rendszeres imára és Szentírás olvasásra.
Ebben segítségükre lehetnek az e-mailen elküldött "Mindennapi elmélkedések".

6. Szolgálat, felelősség, nagylelkűség lelkületének kialakulása

A személyes kapcsolatokon és a nyitott szíveken keresztül könnyebb lesz buzdítani embereket a plébánia által szervezett további programokra, lelkigyakorlatokra.
Ezek segítségével egy belső igény alakul ki bennük, hogy többet tehessenek az Egyházért (apostoli lelkület).
Vezetőik (papok, imakör-felelősök, stb.) útmutatásán keresztül felismerik hivatásukat az Egyházban.

Mindezek megvalósulásával a Misszió Éve során elérjük az Imaszolgálat kitűzött célját.

7. Apostoli munkák a plébániákon

A plébániákon ösztönözni kell a munkák beindítását. Az induló apostoli tevékenységekbe törekedjünk minél több laikust bevonni és ezáltal biztosítani a fokozatos növekedést. Ahol szükséges, ott külön képzést kell biztosítani a szervezők számára.


 
Feliratkozás napi elmélkedésre:
http://www.napielmelkedes.hu
Jelentkezés és információ: Tel/fax: 877-4801 (napközben)0
E-mail. info@missiochristi.hu