Tisztaság felhívás

Imádság tiszta fiatalokért!

Sok fiatal van a világban, aki vágyik a tisztaságra, de olyan nagy az ellenkező irányú sodrás, hogy az magával ragadja őket is. Viszont ha megmutatják nekik, hogy létezik, és működésképes a tiszta út-, ha meghívják őket erre az útra - sokan meghallják, (meghallanák) ezt a hívást.

Egy társadalmi erőtérrel szemben, amely negatív magatartásnormákat sugall, egyetlen védelem létezik: olyan kisebb társadalmi erőterek létrehozása, amelyek a keresztény normákat sugallják és védik; (s amelyben élnek olyan emberek, akik tanúságot tudnak tenni a keresztény értékekről).

A többség véleménye elsöpri az egyeseket, illetve magával ragadja őket. Ma a többség nem a tisztaságot vallja. - Mi a megoldás? Mit csinált Jézus? Mit csináltak az egyház nagy megújítói? A megújulást úgy kezdték, hogy néhány embert személyesen megszólítottak, és velük fogtak össze. Egy kis megerősödött csoport már képes értékeket képviselni, és másokat is vonzani. Ha egy ilyen csoport áll egy tanár, egy lelkipásztor, egy csoportvezető mögött, akkor már van esélye a megszólalásra, illetve akkor e csoport már sugározza azt, hogy lehet így is élni, gondolkozni. Egyébként szavai csak falra hányt borsó lesznek.

A legfáradságosabb, de legelengedhetetlenebb feladat: egy máshogy gondolkozó közegben, egy elkötelezett kereszténységben-tisztaságban gondolkozó és cselekvő mag kinevelése... De általában csak ezzel lehet kezdeni.
                                                                                                           Tomka Ferenc atya

A Pure Fashion Magyarország divatmisszió képviselőiként felkérést kaptunk Bíró László családreferens püspök atyától, hogy legyünk a magjai egy olyan imacsoportnak, akik rendszeresen imádkoznak a tisztaságért, azokért a fiatalokért, akik szeretnék tisztán élni az életüket, akár egyedül, akár párkapcsolatban élnek. Azért látja ennek nagy szükségét a Püspök atya, mert minden konkrét program, kezdeményezés alapja az erős imaháttér és ezáltal Krisztus kegyelme, melyre mindent építhetünk.

Bíró László püspök atya szándéka különösen is egybecseng a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat törekvéseivel, hiszen ebben az imaszolgálatban a városmisszió előkészítő éve óta több ezren imádkoznak naponta - biztos lelki hátteret nyújtva - a missziós tevékenységekért.

Gyere Te is imádkozz velünk a tisztaságért.

Keresünk olyan közösségeket, csoportokat, magánszemélyeket, akik fontosnak tartják a fiatalok tisztaságáért való folyamatos imádkozást. Szeretnénk, hogy mindenki, aki vállalja, naponta elmondjon imádságot és havonta egy szentségimádást ajánljon fel a fenti szándékra.

A jelentkezési lap innen letölthető.

További információ:
Csernus Ágnes (Vándor Evangélium) Tel: 0620/226-4153
Vancsura Lilla (Pure Fashion) Tel: 0620/402-2098
tisztasag@vandorevangelium.hu

 


 
Feliratkozás napi elmélkedésre:
http://www.napielmelkedes.hu
Jelentkezés és információ: Tel/fax: 877-4801 (napközben)0
E-mail. info@missiochristi.hu